Literárna cena Jána Frátrika

Pri príležitosti nedožitého stého výročia narodenia žilinského básnika Janka Frátrika v historickej budove radnice dňa 11. 11. 2016 predstavitelia mesta Žilina spoločne s rodinou spisovateľa slavnostne “oživili” internetovú stránku s kompletným zdigitalizovaným dielom autora. Na spomienkovej akadémií “ Pocta Jankovi Frátrikovi” vystúpili so svojimi príspevkami Peter Mišák zo Spolku slovenských spisovateľov, Ján Gallik a Jozef Brunclík z Univerzity Konštantína Filozova v Nitre a Peter Cabadaj z Matice slovenskej.
Ján Frátrik začínal svoje pôsobenie v polovici minulého stroročia v kontakte s hlavnými predstaviteľmi katolíckej moderny, no jeho poézia sa niesla aj v duchu Kraskovskej modernity. Najvrúcnejším bol vzťah k jeho rodnému mestu Žilina, kde pôsobil ako učiteľ na mnohých školách, kroníkár mesta a neskôr spoluzakladateľ Zboru Žilincov. Mesto Žilina udeľuje každoročne cenu mesta učiteľom a spoločne s Krajskou knižnicou v Žiline vyhodnotili prvý ročník súťaže Literárna cena Janka Frátrika.