Cena Jána Frátrika učiteľom

Úvod / Cena Jána Frátrika učiteľom

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Mestskom divadle Žilina každoročné koná slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom škôl a školských zariadení mesta Žilina, v rámci ktorého je udeľovaná Cena Jána Frátrika.

Ocenenie navrhujú pracovníci materských a základných škôl, základných umeleckých škôl, centra voľného času, ako aj viacerí občania a inštitúcie.

Plaketa Janka Frátrika je udeľovaná na znak úcty, vďaky a obdivu ľuďom, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o posun výchovy a vzdelávania v Žiline. Venujú sa jej celým srdcom, dosahujú vynikajúce výsledky, reprezentujú mesto Žilina i Slovensko.

Sneží na lásku

Medzi ľuďmi vždy tak dobre je mi nasypať pod každé dvere dobré ľudské slovo.

Dnes nad zlato je ľudské teplé slovo podeľ sa so všetkým, len s ľuďmi hovor, len s nimi prekuješ sa v čisté svedomie.

Aj z dvojtvária čas príde postrhávať masky, lebo ten život, ten sa nedá prežiť napoly.

Hora je ako kniha. Každý strom samostatná myšlienka.
Hora je kniha, ktorá tu bude aktuálna aj keď nás už nebude.

V nenávisti a láske sme sa od kamennej doby ani nehli. Ako je dobre vybehnúť si po slnečných lúčoch.
Škoda, že na zemi myšlienky rozdeľujú ľudí.

Len ísť a pretrvať …..
za dobrým slovom človeka.

Top