Literárna cena Janka Frátrika

Úvod / Literárna cena Janka Frátrika

Literárna súťaž pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, stredných odborných škôl a gymnázií. Mesto Žilina a Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlásili I. ročník súťaže.

Literárna súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného žilinského básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku Janka Frátrika. Súťaž o Literárnu cenu Janka Frátrika bude vyhlasovaná pravidelne každý rok.

So zdvihnutou básňou

Ako úsvit budem padať do tvojich bolestí, až kým sa nerozvidní, kým sa nevyberie na lásku hlboko na dne moja báseň.

Svedectvo slova

A predsa život i v tých ranách krásny je, kto ho otvoreným zrakom chápe, lebo je nevysloviteľným šťastím odpúšťať a milovať.

Aké len šťastie prežiť jeden ďalší deň.

A čo priam k srdcu stečie slza, ston i žiale – báseň ti povie ako žiť a snívať ďalej.

Top