Mojmír Vlkoláček

Kresby z kníh
Mojmír Vlkoláček

Mojmír Vlkoláček

(1915 – 2007) sa narodil v obci Hučovice-Uničov v okrese Olomouc. V Žiline navštevoval ľudovú školu a reálku. V štúdiách pokračoval na pražskej Akadémii výtvarných umení. Školu ukončil v roku 1939 v chorvátskom Záhrebe. Svoje pedagogické znalosti začal uplatňovať od začiatku 40. rokov, najskôr na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach a neskôr v Prešove. V roku 1950 sa vracia do Žiliny ako gymnaziálny profesor. V 60. a 70. rokoch pôsobil ako výtvarný pedagóg na Ľudovej škole umenia v Žiline.

V 80. rokoch sa intenzívne venoval histórii Žiliny, o ktorej napísal vyše štyridsať spomienok a faktografických článkov doplnených vlastnými ilustráciami. Je autorom vzácnych kresebných, akvarelových, ako i maliarskych pohľadov na historickú Žilinu, so všetkými jej zákutiami a premenami. Veľmi ojedinelé sú jeho diela z oblasti sakrálnych námetov. Jeho kresby sú vystavené aj v priestoroch historickej radnice mesta Žiliny. Žilinskej verejnosti je známy objavením stredovekých fresiek v roku 1950 v Kostole sv. Štefana-kráľa na Dolných Rudinách, ktoré zo začiatku v tajnosti a neskôr aj oficiálne reštauruje. Prof. akad. mal. Mojmír Vlkolaček bol ako výtvarný pedagóg, reštaurátor, publicista, bol členom Slovenského spolku výtvarných umelcov, držiteľom prestížnej ceny Genius loci Solnensis z roka 1997, Čestný občan mesta Žiliny. Bol spoluzakladateľom Zboru Žilincov (1990) s Gustávom Krušinským, Miroslavom Ffliegelom, Ernestom Žabkayom, Štefanom Massányim a Jánom Frátrikom.