Spomienková akadémia

Spomienková akadémia

POZVÁNKA

Pri príležitosti nedožitého stého výročia narodenia žilinského básnika Janka Frátrika vás pozývame na slávnostné spustenie internetovej stránky s kompletným zdigitalizovaným dielom autora.

Prvotné stlačenie “Enter” – spojené s oživením internetovej stránky sa uskutoční dňa

11. októbra 2016 o 16. 00 hodine

v historickej budove Radnice mesta Žilina na začiatku spomienkovej akadémie – Pocta Jankovi Frátrikovi za účasti zástupcov mesta Žilina, rodiny spisovateľa a pozvaných hostí.